Slides: Chỗ ngồi may mắn

Quả là, khi phục vụ vì yêu mến và tự giác chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin. Đó còn là động lực mạnh mẽ giúp ta tiến bước và gặt hái thành công trong cuộc sống. Hạnh phúc của chúng ta thường nằm ở chính hạnh phúc của người khác. Hãy trao cho những người xung quanh hạnh phúc, rồi bạn cũng sẽ có được hạnh phúc cho chính mình,

Nguồn: Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời