Ngày 12.9.2019: Xin Thánh Thần canh tân bộ mặt trái đất

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6:27–38

[…]

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.

 

XIN THÁNH THẦN CANH TÂN BỘ MẶT TRÁI ĐẤT

Thế giới ngày nay, là một vực thẳm tràn đầy tội lỗi xấu xa. Hận thù, chém giết, lừa đảo, dâm ô, và muôn vàn sự xấu xa khác!

Lời Chúa là một luồng sáng, chiếu rọi từ trời xuống thế gian, nhờ luồng sáng ấy để con người nhận ra nhau là đồng loại, là chi thể của Đức Kitô. Và cũng chính luồng sáng ấy, chúng ta nhìn thấy Chúa hiện diện trong mọi người.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa đến, để canh tân bộ mặt trái đất và hiệp nhất chúng con lên một trong tình yêu Chúa.

 

Trả lời