Ngày 13.9.2019: Nhìn nhận thân phận yếu đuối

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 6, 39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.

 

NHÌN NHẬN THÂN  PHẬN YẾU ĐUỐI

Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta câu hỏi để chúng ta tự trả lời: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Từ đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng hãy bước đi theo Người là ánh sáng thế gian, để được như Người mà hướng dẫn người khác bước đi trong ánh sáng.

Người còn mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình để đừng xét đoán anh em.

Như vậy, chỉ khi nào được ánh sáng Chúa soi đường, chúng ta mới không đường lạc lối; và khi đó chúng ta nhận ra được thân phận yếu đuối của mình. Nhờ đó, con mắt đức tin của chúng sẽ sáng ngời để có thể hướng dẫn những con người lầm đường lạc lối chứ không xét đoán họ.

Trả lời