Ngày 02.9.2019: Đức Giêsu, Đấng từ trời mà đến

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 4:16–30

Rồi Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh.  Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:

Thần Khí Chúa ngự trên tôi,

vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,

để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn.

Người đã sai tôi đi công bố

cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,

cho người mù biết họ được sáng mắt,

trả lại tự do cho người bị áp bức,

công bố một năm hồng ân của Chúa.

Ðức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.  Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe”.  Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. […]

ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG TỪ TRỜI MÀ ĐẾN

Đoạn sách ngôn sứ Isaia loan báo, Đấng được thần khí Chúa ngự trị, và xức dầu tấn phong nay đã được ứng nghiệm.

Đức Giêsu đến để loan báo Tin mừng, một cuộc giải phóng con người thoát khỏi tù đầy và áp lực. Một sự giao hòa giữa Thiên Chúa với tội nhân. Nhưng thần trí con người còn u tối, chưa mở được đôi mắt để nhìn thấy Đấng phải đến trong thế gian. Và vì thế ơn cứu độ, được hình thành cho những dân ngoại. Vì những kẻ sau hết sẽ trở nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ bị gạt ra ngoài.

Trả lời