Ngày 03.9.2019: Xin Chúa ban sức mạnh

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 4, 31-37 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

XIN CHÚA BAN SỨC MẠNH

Ma quỷ biết rõ Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúng tung hô Người. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại trách mắng chúng câm đi! Bởi vì, môi miệng của ma quỷ, môi miệng ô uế không xứng đáng để tung hô và nhắc đến danh thánh thiện của Thiên Chúa.

Ma quỷ, thế lực của tà thần, hàng ngày cám dỗ và làm cho chúng ta rời xa Thiên Chúa. Chúng dùng nhiều thủ đoạn để làm cho chúng ta ra ô uế, ngay cả khi thủ đoạn chúng có vẻ rất tốt đẹp như tung hô hay ca ngợi Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta chiến thắng được những cơn cám dỗ của ma quỷ. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta luôn được thanh sạch và môi miệng chúng ta được xứng đáng mỗi khi ca tụng Thiên Chúa.

Trả lời