Ngày 16.8.2019: Vợ chồng trọn đời chung thủy với nhau

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 19, 3-12.

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác.

Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

VỢ CHỒNG TRỌN ĐỜI CHUNG THỦY VỚI NHAU

Là Kitô hữu, chúng ta biết đặc tính của hôn nhân Công Giáo: đơn hôn và vĩnh hôn. Vậy mà, càng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ra tòa đòi ly dị. Họ yêu nhau và đòi cưới nhau bằng được, để rồi cũng đòi ly dị bằng được.

Trước trào lưu trần tục đòi ly dị, Hội thánh vẫn trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa: điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly. Xin Chúa nâng đỡ tình yêu của những người sống trong đời vợ chồng, giúp họ sống trọn đời chung thủy với nhau, để họ trở nên dấu chỉ cho tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội thánh.

Trả lời