Slides: Triết lý hay của người Do Thái (02)

 

Dân tộc luôn coi trọng trí tuệ, giáo dục, nghịch cảnh và thời gian sau này luôn có những “công trình” tri thức vượt bậc cho nhân loại. Vì thế, tư tưởng xuyên suốt nào đã giúp họ trở nên khác biệt, vượt trội và được nhiều người ngưỡng mộ như thế? Chúng ta hãy tự trả lời nhé!

 

 

 

Trả lời