Ngày 30.7.2019: Sống theo Lời Chúa

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 13:36–43

Bấy giờ, Ðức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.  Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. […]

SỐNG THEO LỜI CHÚA

Trong đời sống gia đình Công giáo, có biết bao đấng bậc cha mẹ, đã gieo cỏ lùng vào tâm hồn con cái, là những thói hư, tật xấu, cờ bạc, gian tham, ngoại tình,… Những gương mù, gương xấu của cha mẹ, đã tiếp tay với ma quỷ làm con cái hư hỏng. Trong ngày phán xét những cha mẹ ấy sẽ trả lời Chúa như thế nào?!

Lạy Chúa, xin giúp con biết sống trong sạch, để làm gương sáng trong mỗi gia đình chúng con.

 

Trả lời