Ngày 31.7.2019: Tìm kiếm nước Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 13, 44-46.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA

Tìm được kho tàng và ngọc quý là một cơ hội hay một sự bất ngờ, vì vậy mà người ta sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để mua nó. Nước Trời cũng như vậy. Thế nhưng, mầu nhiệm Nước Trời có thể bị giấu kín sau khi đã được tỏ lộ: người ta tìm được kho báu, vội chôn vùi xuống là thế đó. Vì thế, chỉ những ai dám bán tất cả những gì mình có mới mua được Nước Trời là gia nghiệp.

Xin cho chúng ta biết hy sinh từ bỏ chính mình để kiên trì tìm kiếm Nước Chúa.

Trả lời