Ngày 17.7.2019: Hãy chọn theo Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

HÃY CHỌN THEO CHÚA

Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho con người chứ không phải con người cố gắng học hỏi mà có được. Vì thế, có người đón nhận, có người từ chối hồng ân này của Thiên Chúa. Ai khiêm tốn đón nhận thì được Thiên Chúa mặc khải cho biết những mầu nhiệm bí ẩn về Ngài. Còn ai kiêu căng từ chối, và chỉ cậy dựa vào sự khôn ngoan của loài người thì không thể đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa.

Đến nay, lời rao giảng về mầu nhiệm thập giá vẫn là sự điên rồ đối với nhiều người tự cho mình là bậc hiền triết và khôn ngoan. Thế nhưng, Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin (1Cr 1,21). Phần mình, chúng ta chọn sự điên rồ của Thiên Chúa hay tự chọn sự khôn ngoan của loài người ?

 

Trả lời