Ngày 11.6.2019: Chiếu tỏa ánh sáng Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian.

Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

CHIẾU TOẢ ÁNH SÁNG CHÚA

Không có ánh sáng, thế giới này sẽ chỉ còn là tối tăm. Không có Chúa Kitô, thế giới sẽ chìm ngập trong tội lỗi và sự chết.

Tạ ơn Thiên Chúa, nhân loại được ánh sáng Chúa Kitô chiếu rọi. Ánh sáng đó phá tan bóng đem tội lỗi và đem lại cho nhân loại sự sống. Chúa Giêsu là “ánh sáng do muôn dân”; chính Người đem lại cho muôn người ơn huệ cứu độ.

Mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng cho trần gian này. Ánh sáng của chúng ta bắt nguồn từ nguồn sáng là Chúa Kitô; Chúa đã chiếu toả ánh sáng tình yêu và chân lý của Người vào tâm hồn chúng ta. Giờ đây, Người muốn chúng ta tiếp tục làm lan toả ánh sáng đó đến cho mọi người bằng một đời sống chứng nhân đích thực.

Ánh sáng không thể bị che đậy nhưng cần chiếu sáng. Ước chi chúng ta biết chiếu toả ánh sáng Chúa cho mọi người.

Trả lời