Slides: Kẻ đeo mặt lạ

 

Chính sự thực hành nhân đức mỗi ngày đã tạo ra sự biến đổi kỳ diệu, nét thánh thiện nơi một con người. Chẳng có ai sinh ra đã là thánh, nhưng chính việc thực hành Lời Chúa mỗi ngày, cố gắng sống theo Tám mối phúc thật thì những con người cho dù là hèn kém tội lỗi cũng sẽ trở thành thánh nhân được Giáo Hội tuyên dương.

Nguồn: Internet

Trả lời