Ngày 10.6.2019: Cùng Mẹ sống thánh

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 1-12.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

– Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp.

– Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.

– Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.

– Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.

– Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

– Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

CÙNG MẸ SỐNG THÁNH

Mẹ Maria được sứ thần Gap-ri-en gọi là Đấng đầy ân phúc. Mẹ đã sống sung mãn các mối phúc mà Chúa Giêsu đã chỉ ra trong bài Tin Mừng hôm nay. Mẹ sống với một tâm hồn nghèo khó và tín thác; Mẹ hiền lành; Mẹ sầu khổ khi đứng dưới chân thập giá; Mẹ khao khát sự công chính; Mẹ có lòng thương người và trong sạch; Mẹ là người ăn ở thuận hoà với mọi người và Mẹ cũng cam lòng chịu đau khổ với Con để cộng tác vào trong chương trình cứu độ nhân loại. Mỗi người tín hữu cần ý thức sống thánh thiện như Mẹ.

Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ của mỗi người Kitô hữu. Chúng ta hãy noi gương Mẹ mà sống các mối phúc Chúa dạy, ngõ hầu mai ngày đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Trả lời