Nghe giảng lễ Đức Mẹ Lộ Đức (2010 – 2020)

 

Tin Mừng theo Thánh Gio-An (2:1-12)

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Lộ Đức (2010 - 2020)Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi! ” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.

+ Năm 2020: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

+ Năm 2010: Lm PX. Đào Trung Hiệu

+ Năm 2011: Lm Px Đào Trung Hiệu

+ Năm 2012: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

+ Năm 2013: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

+ Năm 2014: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

  Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng – (Ngày Thầy thuốc)


+ Năm 2016: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

+ Năm 2017: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

+ Năm 2019: Lm PX. Đào Trung Hiệu

Trả lời