Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân – 2019

 

Ngày 11 tháng 02 năm 2019

 

“Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8)

 Kể từ ngày 11 tháng 2 năm 1858,  Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ Bernadette tại hang đá Massabielle, Lộ Đức, nước Pháp tổng cộng 18 lần. Đức Mẹ đã kêu gọi nhân loại hãy ăn năn sám hối và chỉ cho con người một mạch suối từ nơi hang đá sẽ chữa lành nhiều bệnh tật thể lý lẫn tâm hồn. Biến cố ấy đã khơi dậy lòng nhiệt thành cầu nguyện, sống bác ái, đặc biệt là việc phục vụ các bệnh nhân và người nghèo.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

Hằng năm vẫn có hàng ngàn người đến kính viếng Lộ Đức nơi Mẹ hiện ra và cũng không ít bệnh nhân đã được chữa lành. Chính vì thế Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập ngày Thế giới cầu cho các bệnh nhân (13 tháng 5 năm 1992) ngài chọn lễ Đức Mẹ Lộ Đức cử hành vào ngày 11 tháng 2 là ngày Thế giới cầu cho các bệnh nhân.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

Cũng trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 2 năm 2019 là Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 27, được tổ chức tại Calcutta (Kolkata) với chủ đề: ”Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8). Trong tâm tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn vũ và như đã thành truyền thống giáo xứ Thánh Đaminh Ba chuông đã long trọng cử hành ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

Chủ tế thánh lễ chiều nay là Cha quản đốc Thánh đường Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín cùng đồng tế có quý cha trong tu viện Alberto, hiệp thông có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ chủ đề của Sứ điệp Ngày Quốc tế Bệnh Nhân lần thứ 27 của Đức Thánh Cha Phanxicô được tổ chức tại Calcuta (Ấn Độ) nhằm nêu lên một mẫu gương đặc biệt của Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta đó là: ”Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8), Cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu đã quảng diễn chủ đề với việc tổng hợp những lá thư của các vị Giáo Hoàng trong nhiều năm qua trong những ngày Quốc tế Bệnh Nhân, trước tiên phải hướng về Đức Giêsu, Ngài đến trần gian vì tội lỗi của con người, Ngài phải mang lấy những tội lỗi ấy vào thân thể , chính những vết thương Đức Giêsu mang trên thân thể đó cũng là những tật nguyền của loài người…

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

và chính Đức Giêsu cũng đã khẳng định: Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem… Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó,.. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. (Is 66, 10-14), trong mọi sự Ngài luôn vâng theo ý Đức Chúa Cha, và để cứu độ con người Ngài đã mang vào thân thể tất cả tội lỗi, đau khổ, bệnh tật của trần gian để rồi chịu treo trên thập giá, khi Đức Kitô phục sinh Ngài đã đem lại giá trị lớn lao cho con người. Trong một lá thứ khác, Vị Cha chung của chúng ta cũng nhắc nhở đến cuộc khổ nạn của Đức Kitô vẫn còn đang tiếp diễn như là một minh chứng trần gian này vẫn còn đầy dẫy những đau khổ, áp bức, đánh đập, nhục mạ, giết chết… chính vì thế mỗi chung ta cũng được mời gọi để tham gia vào cuộc khổ nạn đó, như vậy những đau khổ, bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống nó cũng mang một giá trị khi chúng ta cùng cộng tác với cuộc khổ nạn của Đức Kitô và rồi chúng ta cùng hướng đến Đức Maria tại Lộ Đức, như lời Đức mẹ đã khẳng định khi nói với Thánh nữ Bernadette “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”,

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

chính vì tội lỗi của Adam và Eva mà trần gian phải đối diện với cái chết, đau khổ… thế nên Đức Mẹ được Thiên Chúa ban cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội như lời khẳng định Đức Maria được thoát khỏi mọi khổ đau của trần gian và rồi Mẹ là Đấng gắn kết với nguồn của sự sống. Nối kết với hình ảnh Đức Giêsu trên Thập giá trăn trối những lời sau cùng với Đức Maria và Thánh Gioan – đại diện cho Hội Thánh: “…Này là con Bà,… Này là Mẹ anh.” từ đây chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối vào sự nâng đỡ của Đức Maria, Mẹ là Mẹ của Đức Giêsu, Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của tất cả chúng ta vì vậy Mẹ luôn yêu thương và săn sóc chúng ta. Lộ Đức là một minh chứng cụ thể, nơi mà hàng trăm ngàn người thường xuyên đến đây để đón nhận sự chữa lành của Mẹ về phần hồn cũng như phần xác…

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

đó cũng là lý do mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày 11 tháng 2 là ngày Quốc tế bệnh nhân. Và cũng trong lá thư năm ngoái của Vị Cha chung, ngài nhắc nhở lịch sử Giáo Hội hơn hai ngàn năm qua với nhiều thăng trầm và có rất nhiều sự đóng góp của biết bao những con người trong ngành y tế, chăm sóc phục vụ các bệnh nhân, nối tiếp những hoạt động đó năm nay Đức Thánh Cha Phanxicô cũng mong mỏi các tín hữu tiếp tục những hoạt động, những công việc phục vụ, chia sẻ đó như là một cách chiêm ngắm và gắn bó với cuộc khổ nạn của Đức Kitô bằng một yếu tố đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

giống như người Samariatanô nhân hậu: lòng bác ái, tình yêu tha nhân phải xuất phát từ tận trong tâm hồn, đó cũng là một trong những lý do mà ngày Quốc tế Bệnh Nhân năm nay được Đức Thánh Cha Phanxicô tổ chức tại Calcuta, quê hương của Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta, nhằm nêu cao một mẫu gương hiện thân của Thiên Chúa với lòng bác ái, thương xót, yêu người…liên đới đến hình ảnh Tiệc cưới tại Cana, một lần nữa cha Phanxicô Xavie lại cho chúng ta nhận ra được sự chăm sóc lo lắng, giúp đỡ kịp thời của Đức Mẹ Maria khi tiệc cưới hết rượu, trái tim nhân hậu của Mẹ đã nhận ra nỗi khổ của nhân loại và dù sự từ chối của Chúa Giêsu vẫn không làm Mẹ nản tin vào Người Con của Mẹ Người bảo gì các anh cứ làm theo… Qua Đức Mẹ chúng ta được mời gọi tín thác vào thiên Chúa, thực hiện ý muốn của Thiên Chúa và cũng qua Đức Maria chúng ta cũng được kêu gọi chia sẻ cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Xin cho Tình yêu của Đức Kitô giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, khổ đau, vất vả cuộc sống..!

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế Vinh Sơn làm phép các cỗ tràng hạt Mân Côi và đọc lời nguyện trong nghi thức xức dầu, cầu nguyện cho các bệnh nhân sau đó quý Cha đồng tế đến xức dầu và chúc lành cho từng bệnh nhân, mỗi người nhận được một tràng chuỗi để Mẹ luôn đồng hành chở che …

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

Sau nghi thức xức dầu, thánh lễ tiếp tục phần phụng vụ Thánh Thể.

Lạy Thiên Chúa nhân hậu, chúng con xin dâng các bệnh nhân đang từng giờ, từng phút phải chiến đấu với bệnh tật của mình, họ có thể đang đau khổ, chán nản, thất vọng, niềm tin có thể bị lung lay, có thể mất lòng tin cậy nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Đấng chịu đau khổ vì chúng con, xin thương chữa lành các bệnh nhân đang ngày đêm kêu cầu Ngài, xin thương ban nhiều tâm hồn quảng đại biết xả thân phục vụ những con người đau khổ, xin cho các bệnh nhân biết ngước nhìn Thánh Giá để được thêm sức mạnh vượt qua những đau đớn thể xác và tâm hồn được bình an.

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho các bệnh nhân - 2019

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nhiều lần hiện ra tại Lộ Đức và các nơi khác, nhờ tình yêu và lời cầu nguyện của Mẹ, xin giúp chúng con được kết hiệp mật thiết với Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ chúng con. Mẹ chính là nhịp cầu hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người. Mẹ thể hiện ơn gọi là một thụ tạo chia sẻ đời sống thần linh vì sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa trong sự vâng phục tuyệt đối và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mẹ cũng hiệp thông với con người, khi đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, Mẹ cũng đón nhận Hội thánh như con Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ và chữa lành tất cả những ai chạy đến kêu xin Mẹ và chúng con cũng không quên xin Mẹ ban ơn nâng đỡ, cho những người đang săn sóc các bệnh nhân được ơn kiên trì, chịu khó, chịu đựng để có thể đem lại niềm vui và an ủi cho người bệnh.

Maria PTH – Ban Truyền Thông

Xem thêm hình

Trả lời