Ngày 13.02.2019: Luôn mang tư tưởng lành thánh

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

LUÔN MANG TƯ TƯỞNG LÀNH THÁNH

Một nghiên cứu của vị giáo sư Nhật Bản cho biết: hạt nước khi tiếp xúc với các nguồn tư tưởng của con người thì hình thành nên những cấu tạo khác nhau. Khi tiếp xúc với những tư tưởng lành mạnh nước trở nên đẹp đẽ như bông hoa và an bình còn khi tiếp xúc với những tư tưởng xấu, nước trở nên náo loạn và vỡ vụn trong khi nó hoàn toàn bình yên trước muôn loài.

Như vậy, chúng ta thấy được giá trị của khoa học rất phù hợp với Kinh thánh và lời dạy của Chúa hôm nay. Sự ô uế thực sự xuất phát tự bên trong chứ không do những gì ở ngoài vào. Xin Chúa thương thanh tẩy và giúp mỗi người chúng ta luôn mang trong mình những tư tưởng lành thánh.

Trả lời