Ngày 30.01.2019: Đón nhận và để Lời Chúa biến đổi

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 4,1-20

Một lần nữa, Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

“Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.” Rồi Người nói: “Ai có tai nghe thì nghe! ”

ĐÓN NHẬN VÀ ĐỂ CHO LỜI CHÚA BIẾN ĐỔI

Thoạt nghe qua dụ này, chúng ta có cảm tưởng thông điệp tập trung vào người gieo giống. Nếu đúng như thế, người gieo giống hoặc là phung phí, hoặc là lơ đễnh để cho hạt giống vương vãi vào những môi trường không thuận lợi.

Tuy nhiên, ở phần giải nghĩa, Chúa Giê-su muốn truyền đi thông điệp khác, ấy là hạt chứ không phải người gieo.

Vệ đường, sỏi đá, bụi gai tượng trưng cho thái độ của những người bất cẩn với ân sủng Lời Chúa. Vì lý do nào đó, lòng người đã trơ lỳ, không để cho Lời Chúa thấm vào, tựa như “nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai”. Vì lý do nào đó, lòng người tiếp nhận Lời Chúa cũng giống như bao niềm vui trần tục mau qua khác, tựa như lửa rơm bạo phát bạo tàn. Và vì lý do nào đó, lòng người đã quá quyến luyến, gắn bó với những thú vui mau qua mà quên mất niềm vui Tin mừng, tựa như bỏ mồi bắt bóng.

Duy chỉ những ai biết chuẩn bị tâm hồn, tìm kiếm ý Chúa và xây dựng cuộc đời trên ánh sáng Lời Chúa, mới trổ nụ đức tin, sinh hoa đức cậy và đơm trái đức ái.

Chúa Cha trao tặng Lời cách quảng đại và nhưng không. Phần chúng ta, những người môn đệ, liệu chúng ta có đón nhận Lời và để cho Lời biến đổi lòng chúng ta thành những mảnh đất tốt hay không?

Trả lời