Ngày 31.01.2019: Tiếp nhận Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 4,21-25

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe! ”

Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”

TIẾP NHẬN LỜI CHÚA

Chúa Giê-su đã dùng hai hình ảnh quen thuộc trong sinh họat đời thường là chiếc đèn và cái đấu để nói về cách thức các môn đệ tiếp nhận Lời Chúa: “Ai có tai nghe thì nghe”, và chú ý đến nội dung của Lời Chúa: “Hãy để ý tới điều anh em nghe”.

Nghe Lời Chúa khác với nghe nhạc để giải trí, hoặc nghe tin tức để lấy thông tin. Lời Chúa là ngôi vị, thậm chí là Ngôi Vị tuyệt đối cao trọng. Đó là Lời sáng tạo, Lời cứu độ. Lời đã hạ mình trở thành xác phàm, trở thành bạn hữu với con người nói ngôn ngữ của con người để con người tương quan giao tiếp với Thiên Chúa.

Lời cũng chính là nội dung chân thật, là sứ điệp đem đến cho con người ơn chữa lành, ơn giải thoát, ơn gọi cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Cha.

Chính vì thế, người môn đệ nghe là đi vào tương quan với Chúa, để tiếp nhận sức mạnh và nguồn sống của Chúa. Nhờ tương quan và tiếp nhận, người môn đệ sẽ chiếu giãi ánh sáng của Chúa cho thế giới chung quanh. Người môn đệ đong Lời Chúa bằng chiếc đấu càng lớn, họ càng có khả năng truyền tải sứ điệp của Chúa càng xa và trung thực.

Xin Cho mỗi người chúng ta biết tận dụng các quan năng và khả năng Chúa ban để tiếp nhận Lời Chúa với tất cả trí hiểu và lòng mến.

 

 

 

Trả lời