Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

 

Hướng tới ngày mừng lễ bổn mạng 08.12.2018, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae tổ chức giải giao hữu bóng đá dành cho các sinh viên. Buổi hội thao này diễn ra thật vui và nhiều ý nghĩa. Dưới đây là một số hình ảnh:

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Khai mạc

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

những quy định “đặc biệt”

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

zô….

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

săn sóc cầu thủ bị thương

Sedes Sapientiae: Hình ảnh hội thao mừng bổn mạng

Niềm vui khi đội nhà chiến thắng

Xem thêm hình ảnh

Trả lời