Ngày 04.12.2018: Chúa thương kẻ khiêm nhường

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10, 21-24

“Đức Giêsu  đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần”

Khi ấy, Đức Giêsu  đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.

Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”

Rồi Đức Giêsu  quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.

CHÚA THƯƠNG KẺ KHIÊM NHƯỜNG

Thiên Chúa đã tỏ cho những kẻ khiêm hạ, đơn sơ biết các mầu nhiệm nước trời, chứ không phải những người khôn ngoan thông thái. Kẻ khôn ngoan thông thái, vì quá tự mãn về mình, nên đã không thể đón nhận Lời Chân Lý. Còn kẻ đơn sơ luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận điều mình khát khao.

Là Kitô hữu, chúng ta thật có phúc vì được Chúa mặc khải mầu nhiệm Nước Trời; và bằng con mắt đức tin, chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện cho chúng ta và thế giới.

Xin Chúa gìn giữ chúng ta luôn đơn sơ, khiêm tốn trước mặt Người, mở lòng đón nhận Lời Người truyền dạy.

Trả lời