Ngày 27.09.2018: Chúa là ai trong con?

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 9, 7-9.

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

CHÚA LÀ AI TRONG CON?

Tin mừng hôm nay thuật lại tâm trạng bối rối, phân vân của vua Hêrôđê. Ông mang trong mình một sự bất an, và tự hỏi chính mình: “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”

Băn khoăn với câu hỏi đó, vua Hêrôđê tìm cho mình câu trả lời đó là vua đã tìm cách gặp Đức Giêusu. Vua Hêrôđê tìm gặp Chúa Giêsu không phải xuất phát từ một đam mê chân chính, nhưng là để thỏa mãn sự tò mò của vua.

Vua muốn gặp và muốn biết để kiểm chứng cho hành vi của mình vì chính vua đã giết ông Gioan. Mang danh hiệu Kitô hữu, chúng ta đã thực sự theo sát Đức Kitô chưa? Hay chúng ta vẫn còn bất an để rồi hoang mang, nghi ngại với câu hỏi đó. Mỗi người chúng ta phải tìm cho bản thân mình một đáp án vì chính chúng ta đang mang trong mình danh hiệu Kitô hữu.

Lạy Chúa, trong thời đại ngày nay, chúng con rất dễ rơi vào tình cảnh đêm tối đức tin để rồi vẫn băn khoăn vơi câu hỏi: “Chúa là ai trong con và con phải sống thế nào để Chúa thực sự sống trong con và con thực sự có Chúa?” Xin nâng đỡ đức tin còn non kém của chúng con, Amen.

 

Trả lời