Ngày 28.09.2018: Tuyên xưng bằng đời sống

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 9, 18-22.

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?”

Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.

Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

TUYÊN XƯNG BẰNG ĐỜI SỐNG

Với những giáo huấn mới lạ, các phép lạ làm cho người điếc được nghe, người câm nói được, người què và bại liệt đi được, người bị quỷ ám được giải thoát, người bệnh được chữa lành…, Chúa Giêsu đã làm cho người Dothái cùng thời phải ngạc nhiên và tự hỏi : “Ông ấy là ai vậy?” Họ bàn tán xôn xao về Người.

Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ phải bày tỏ điều họ đang nghĩ về Người. Tông đồ trưởng Phêrô đã thay mặt anh em tuyên xưng Người là Đấng Mêsia.

Xin cho mỗi chúng ta cũng biết sống và tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, bằng chính cách ăn nết ở của mình. Amen.

 

Trả lời