Video: Nghi thức nhận chức Tân Chánh Xứ 15.9.2018

 

Video: Nghi thức nhận chức Tân Chánh Xứ 15.9.2018Cùng với giáo hội hoàn vũ mừng kính “Đức Mẹ sầu bi”- cũng là bổn mạng tỉnh dòng Đa minh Việt Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2018, lúc 17h30 giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn – mừng cha tân chánh xứ Aquinô Nguyễn Trường Tam và tri ân cha nguyên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh (xem Bản tin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời