Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-pao 04-05.05.2018

 

Nhân dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 13.5.1917 – 13.5.2018, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức chuyến hành hương kính Đức Mẹ. Chuyến hành hương khởi đầu từ giáo xứ lúc 19g00 thứ Sáu 04.5.2018 và trở về lúc 12g00 05.5.2018.

Dưới đây là video chuyến hành hương:

 

Trả lời