Thơ dâng Mẹ: Ngũ sắc

 

Thơ dâng Mẹ: Ngũ sắcMẹ ơi,
Tháng năm lại về đến
Con cái Mẹ khắp nơi
Khi chuông chiều ngân đổ
Dâng lên Mẹ hoa tươi.

Sắc XANH Mẹ âm thầm
Lên ba đã hiến dâng
Hoàn toàn cho Thiên Chúa
Như một tiếng :”Xin vâng”.

Hoa TRẮNG Mẹ tinh tuyền
Không vương chút tội nguyên
Giữa muôn vàn phụ nữ
Chúa tuyển chọn Mẹ riêng.

Hoa TÍM Mẹ vâng lời
Câu Fiat trên môi
Ngay từ khi thơ bé
Cho đến phút cuối đời.

Hoa ĐỎ tựa máu hồng
Con Mẹ cùng hiệp thông
Dâng lên làm hy tế
Mẹ như Đấng Đồng Công.

Xin dâng đóa hoa VÀNG
Con sống lại vinh quang
Được tôn danh “Đức Chúa”
Còn Mẹ chức “Nữ Hoàng”.

Mẹ ơi giữa muôn hoa
Lan, Huệ, Cúc, Mồng gà
Hồng, Đơn, Lài, Cẩm chướng
Mẹ đẹp hơn mọi hoa.

Nay con đến qùy đây
Biết dâng chi lúc này
Con chẳng có gì cả
Thôi nhìn Mẹ ngất ngây.

                                                  Mary Mai Le

 

Trả lời