Videos: Khai mạc tháng Hoa 2018

+ Bế mạc tháng Hoa

Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 17h30′ giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã long trọng tổ chức khai mạc tháng Hoa và cũng là ngày giáo họ Vinh Sơn mừng bổn mạng (theo lịch Dòng Đa Minh). Thánh lễ đồng tế do cha bề trên – chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh chủ sự cùng cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín – quản đốc Thánh đường, cha Phanxico Xavie Đào Trung Hiệu, quý sơ cộng đoàn Mông Triệu và đông đảo dân Chúa tham dự (trích Bản tin).

1. Vòng hoa dâng Mẹ

2. Ngũ bái tiến hương

3. Dâng ngọn lửa hồng

4. Cánh hoa tuyệt vời

 

Trả lời