Ngày 08.05.2018: Vượt qua thử thách

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Cuộc đời luôn có đó những thử thách. Hôn nhân vẫn có đó những thách đố. Thử thách và thách đố đôi khi làm cho người ta quỵ ngã nhưng nhiều khi khiến người ta trở nên kiên cường.

Hôn nhân, một khi có tình yêu đủ mạnh, sự xa cách sẽ càng khiến cho tình yêu ấy thêm mãnh liệt và có thêm động lực để họ quay trở về bên nhau. Tình yêu là động lực để phù trì, để họ lướt thắng mọi nỗi sợ hãi và cám dỗ của cuộc đời và để trung thành với nhau. Có lẽ, khi hiểu được điều đó, chúng ta mới hiểu được phần nào lời hứa của thầy Giêsu hôm nay khi nhắn nhủ môn sinh rằng: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em, vì Thầy ra đi thì Đấng Phù Trợ sẽ đến. Đấng ấy chính là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Đấng sẽ đốt lên lửa mến nồng nàn nơi tâm hồn các tín hữu Chúa, nơi mỗi gia đình.

Trả lời