Video: Nghi thức làm phép và rước lá năm 2018

 

Video: Nghi thức làm phép và rước lá năm 2018Chúa nhật ngày 25 tháng 3 năm 2018, lúc 6h15′ giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã có Thánh lễ đồng tế. Phụng vụ lễ lá, là phụng vụ khai mở Tuần Thánh, một tuần lễ long trọng trong năm của phụng vụ giáo hội. Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Hải Đăng OP chủ sự, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã tham dự.

Với biến cố cuộc đời Chúa Giêsu ngẫm lại cuộc đời Kito hữu chúng ta mà chợt giật mình vì bản thân đã có lúc bản chất là Giuđa khi nói cười với nhau đó nhưng lòng đầy ganh ghét, đố kỵ; là Phêrô vì bước đường công danh sự nghiệp khi ghi lý lịch: “Tôn giáo : Không “’ là dân chúng “gió chiều nào, che chiều đó” biết điều đó đúng vẫn không dám đứng ra bảo vệ vì quá nhiều người bảo nó sai (trích Bản tin).

 

Trả lời