Video: Ngày hội các mái ấm (giao lưu và sinh hoạt)

 

Video: Ngày hội các mái ấm (giao lưu và sinh hoạt)Hằng năm, cứ đến dịp lễ Sứ thần Truyền tin cho Đức Maria, GĐTT giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông lại tổ chức ngày họp mặt, giao lưu với các mái ấm, các em khuyết tật, những người bất hạnh, kém may mắn và dâng Thánh lễ tạ ơn và mừng Bổn mạng của nhóm.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cảm nhận được cơn đói đang giày vò bao con người xung quanh chúng con, xin cho chúng con nghe được lời mời gọi của Chúa:“Các con hãy cho họ ăn đi.” (Mt 14, 16). Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa,để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho tất cả nhân loại đang chịu quá nhiều đau khổ này! (trích Bản tin)

 

 

Trả lời