Ngày 12.02.2018: Đối thoại trong gia đình

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 11-13

“Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?”

Khi ấy, các người Biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

ĐỐI THOẠI TRONG GIA ĐÌNH

Đối thoại và tranh luận hay đối đầu và loại trừ, đó là điều ta cần lưu ý trong bất kể cuộc giao tế nào. Nếu thực tâm đối thoại, chúng ta sẽ bước vào cuộc đời nhau trong sự chân thành chẳng cần điềm thiêng dấu lạ. Bằng không, điềm thiêng dấu lạ chúng ta đặt ra đơn giản chỉ là sự thách thức và loại trừ. Đó là tâm thế của những người Biệt phái trong Tin mừng hôm nay.

Lay Chúa, ước gì các bạn trẻ mới bước vào đời sống hôn nhân biết thành tâm đối thoại để ngày thêm hiểu biết và đi sâu vào mối tương quan tình yêu gia đình. Amen.

 

 

Trả lời