Video: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân 11.2.2018

 

Video: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân 11.2.2018Với lòng yêu mến Đức Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lúc 17 giờ 30` ngày 10 tháng 02 năm 2018, Giáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Đức mẹ Lộ Đức và ngày thế giới cầu nguyện cho các bệnh nhân. Thánh lễ do cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong tu viện Alberto. Hiệp thông trong thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Đây là một dịp Giáo Hội mời gọi mọi người suy tư về ý nghĩa đau khổ của các kitô hữu đang phải chịu những bệnh tật đau đớn về thể lý và tinh thần, xin cho họ biết tín thác vào tình thương của Chúa, chạy đến với Đức Mẹ, cảm nghiệm được lòng từ ái che chở của Mẹ đồng thời mời gọi những người thiện nguyện đang phục vụ bệnh nhân bắt đầu từ các thân nhân trong gia đình biết mở rộng tâm hồn như Mẹ Maria, quảng đại, quan tâm, chia sẻ những khó khăn của anh chị em, nhờ đó Lòng Thương Xót của Chúa mới được lan tỏa đến cho mọi người (trích Bản tin).

Trả lời