Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp Hội Thần Học Italia

 

Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp Hội Thần Học ItaliaVATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 29-12-2017, dành cho 100 thành viên thuộc Hiệp Hội thần học Italia, ĐTC khẳng định rằng ngày nay Giáo Hội tiếp tục rất cần sứ vụ thần học.

Hiệp Hội thần học Italia được thành lập cách đây 50 năm (1967-2017) và hiện có hơn 330 thần học gia nam nữ thành viên.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC mời gọi các nhà thần học Italia tiếp tục trung thành và bén rễ sâu nơi Công đồng và với khả năng qua đó Giáo Hội chứng tỏ mình được phong phú nhờ sự mới mẻ ngàn đời của Tin Mừng Chúa Kitô.

ĐTC cũng đề cao sứ vụ thần học mà Giáo Hội tiếp tục cần đến.. nhất là trong ước muốn và viễn tượng một Giáo Hội đi ra ngoài để truyền giáo. Đây là điều rất quan trọng và khẩn cấp ngày nay.

ĐTC nói: ”Cần có một nền thần học giúp tất cả các tín hữu Kitô loan báo và nhất là chứng tỏ khuôn mặt cứu độ của Thiên Chúa, Thiên Chúa từ bi, nhất là đứng trước một số thách đố chưa từng có đang được đề ra cho con người thời nay: ví dụ thách đố về khủng hoảng môi trường, sự phát triển các khoa học thần kinh hoặc những kỹ thuật có thể thay đổi con ngừơi; hoặc thách đố sự chênh lệnh xã hội ngày càng gia tăng, hay sự di cư của toàn thể một dân tộc; thách đố do chủ thuyết duy tương đối về mặt lý thuyết cũng như thực hành. Vì thế, cần có một nền thần học do các tín hữu Kitô thực hiện, những người không phải chỉ trao đổi với nhau, nhưng còn biết phục vụ Giáo Hội và đảm nhận trách vụ nghĩ lại Giáo Hội để Giáo Hội được phù hợp với Tin Mừng cần được rao giảng” (Rei 29-12-2017)

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời