Video: Ca nguyện Giáng Sinh 2017

 

 

Video: Ca nguyện Giáng Sinh 2017Hoà chung niềm vui Mừng Ngôi Hai xuống thế làm người, vào lúc 19h ngày 23/12/2017, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức một Đêm Ca Nguyện thánh ca với chủ đề “Ánh sáng muôn dân” do cha phụ trách các ca đoàn Giuse Đỗ Tuấn Linh OP chỉ đạo chương trình. Hiện diện trong đêm nhạc có cha bề trên chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh OP, Thầy phó tế Gioan B. Lê Hoàng Huynh OP, ông chủ tịch HĐGX, quý soeur và đông đảo giáo dân tham dự.

Đây là một hoạt động mang tính truyền thống từ nhiều năm qua, nhằm khơi dậy ý thức về mầu nhiệm yêu thương của Chúa đối với con cái của Người. Vì yêu thương loài người, Thiên Chúa đã trao ban chính con một  của Ngài xuống trần gian để đem ánh sáng và bình an cho muôn dân trên toàn thế giới (trích Bản tin).\

 

Trả lời