Ngày 29.12.2017: Trở thành ánh sáng cho trần gian

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca 2, 22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

Ngày nay đèn dầu dường như vắng bóng thay vào đó là đèn điện. Đèn điện chiếu thật sáng nhưng lòng người dường như tối hơn khi con người trở nên tàn ác hơn. Vì kinh tế và chính trị, người ta sẵn sáng chối bỏ lương tâm và sự thật để giết chết con người. Là Kitô hữu, chúng ta có dám lội ngược dòng để cùng với Đấng Emmanuel chiếu ánh sáng Chân Lý – sự sống – tình thương – cho trần gian?

Trả lời