Nhờ Bí Tích Thánh Thể mà cơn sóng thần rút lui

 

Philip Kosloski

Ngày 30 tháng 8 năm  2017

Phép lạ đã xảy ra ở Tumaco, Colombia vào năm 1906.

Nhờ Bí Tích Thánh Thể mà cơn sóng thần rút luiVào đầu thế kỷ 20 một cơn địa chấn lớn dưới đáy biển đã làm rung chuyển vùng Thái Bình Dương và gây ra một cơn sóng thần tàn phá bờ biển của nhiều thành phố. Tuy nhiên, theo cư dân vùng Tumaco, Cô-lôm-bi-a, một cơn sóng thần khổng lồ đã bị đẩy trở ra khi một linh mục địa phương cung nghinh Thánh Thể.

Khi người dân Tumaco cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội vào sáng ngày 31 tháng Giêng năm 1906, ngay lập tức họ đến gặp linh mục Gerardo Larrondo, cha xứ của họ. Những người dân địa phương thỉnh cầu cha xứ tổ chức một cuộc rước Thánh Thể khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa để chống lại cơn sóng thần đã đe dọa rất lớn đến sự sống còn thành phố của họ.

Mọi người đã có thể nhìn thấy cơn sóng khổng lồ đang tiến dần đến gần thành phố thế nên cha Larrondo đã thu hết sự can đảm của mình, cha cung nghinh Thánh Thể được đặt trong Mặt nhật, tiến dần hướng về phía cơn sóng. Cha đã nói với dân chúng rằng: Nào chúng ta hãy đi, đàn chiên của ta. Chúng ta hãy tiến đến bãi biển, và khẩn xin Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót với chúng ta. ”

Thật dũng cảm, cha Larrondo đã đến gần cơn sóng và ban Phép lành Thánh Thể – và (thật lạ lùng) cơn sóng hầu như lập tức rút đi và không quay trở lại.Khi trông thấy cơn sóng đang dần rút lui, mọi người la thật lớn: “Phép lạ, Phép lạ!”. Lúc này đây, mọi người đã nhận ra rằng bàn tay của Thiên Chúa đã phá hủy sức mạnh của cơn sóng thần và cứu thoát mọi người do bởi đức tin mạnh mẽ của họ vào quyền năng của Thánh Thể.

Lời truyền bá quá hiển nhiên về phép lạ và người dân thành phố vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa vì đã dủ lòng thương xót họ khi họ khẩn thiết kêu cầu.

Nguồn: https://aleteia.org

Nhóm dịch BC

Trả lời