Ngày 07.09.2017: THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A

07/09/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 5,1-11

 

DỰA VÀO LỜI THẦY

“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5)

Ngày 07.09.2017: THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm:Không thầy đố mày làm nên.” Phê-rô rất ý thức sự thật này qua lời tuyên bố đầy xác tín: “Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì, nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Ông gác qua kinh nghiệm đánh cá dày dạn của mình và nghe theo lời Thầy trong chính chuyện… đánh cá! Phê-rô đã thể hiện cái tâm “tầm đạo” của ông bằng thái độ cởi mở, hoàn toàn phá chấp, sẵn sàng lắng nghe. Và ông trúng đậm: một mẻ cá đầy đến gần rách cả lưới! Nhưng đó mới chỉ là ‘khúc dạo đầu’ có tính tượng trưng thôi; từ đây Phê-rô bỏ mọi sự mà theo Đức Giê-su để trở thành một tay ‘đánh lưới người’. Từ đây, ông lấy lời của Thầy làm động lực và điểm tựa cho cả cuộc đời ông.

Mời Bạn: Đâu là động lực mạnh nhất đang lèo lái tư tưởng và hành động của con người hôm nay? Phải chăng đó là tinh thần độc tôn lợi nhuận của nền kinh tế toàn cầu hoá? Phải chăng đó là chủ nghĩa hưởng thụ, hưởng lạc được hỗ trợ bởi đủ thứ tiện nghi và dịch vu, và được quảng bá bởi cả một cỗ máy truyền thông đồ sộ? Phải chăng đó là tham vọng quyền lực dẫn người ta đến chỗ phe cánh kình chống triệt hạ nhau, sẵn sàng dùng mọi phương tiện miễn sao đạt mục đích của mình?

Chia sẻ: Là môn đệ của Đức Ki-tô, ta phải làm gì để Lời Chúa thật sự trở thành “ngọn đèn soi cho con bước,” trở thành động lực sâu xa nhất của đời ta?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành thời giờ suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa thấm nhập và dẫn dắt mọi việc của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Thầy dạy đích thực. Xin cho con luôn biết nghe và thực hành Lời Chúa.

Trả lời