Video: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu cho bệnh nhân

 

Video: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cầu cho bệnh nhânKỷ niệm ngày Đức mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức, năm 1992 Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 đã lấy làm ngày cầu nguyện cho bệnh nhân trên toàn thế giới. Trong quy luật cuộc đời “sinh, lão, bệnh, tử” không chừa một ai, vào những lúc thân xác con người mang bệnh tật rất yếu đuối và dễ buông xuôi.

Thấu hiểu những hoàn cảnh đau khổ của các bệnh nhân, giáo hội đã dành đặc biệt một ngày để cùng với những bệnh nhân dâng lên Chúa, lên Mẹ mọi sự qua biến cố cuộc đời đọc được Thánh ý của Chúa rõ hơn (trích Bản tin).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời