Ngày 13.02.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

THỨ HAI -13.02.2017

Mc 8, 11 – 13

Ngày 13.02.2017:  Thứ Hai sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Những người Pharisiêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu, họ đòi một dấu lạ từ trời để thử Người” (Mc 8,11).

2. Suy niệm: Những người Biệt phái yêu cầu Chúa cho xem phép lạ từ trời. Lời yêu cầu này cho thấy họ cố chấp không chịu tin vào Chúa, dù Chúa đã làm rất nhiều phép lạ: trừ quỷ, chữa bệnh, cho kẻ chết sống lại… Sống giữa những kẻ cứng lòng tin, Chúa cũng phải đương đầu với họ. Ngày hôm nay, sống trong một xã hội đầy sự cạnh tranh, ham danh ham lợi, chúng ta cũng phải chịu nhiều áp lực của những lời chê bai, gièm pha, chỉ trích. Khi ấy chúng ta nên nhớ lại câu chuyện của Chúa và nguyện xin ơn nâng đỡ.

3. Sống Lời Chúa:  Phải luôn biết sống khiêm tốn, đơn sơ và tin tưởng để không trở thành nạn nhân cho sự hơn thua.

4. Cầu nguyện: Lạy chúa, xin mở mắt đức tin cho con. Để con có thể thấy và ngạc nhiên trước những dấu lạ của Chúa đang không ngừng hoạt động. Amen.

 

 

Trả lời