Ngày 14.02.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

THỨ BA – 14. 02.2017

Mc 8, 14 – 21

Ngày 14.02.2017:  Thứ Ba sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A1. Ghi nhớ:Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisiêu và men Hêrôđê” ( Mc 8,15).

2. Suy niệm: “Men” được coi như yếu tố gây nên tình trạng biến chất. Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ vì sự ngu muội và chậm tin của các ông; đồng thời Chúa cảnh giác các ông khỏi lây nhiễm “men Biệt phái và men Hêrôđê”. Đó là những thái độ ngoan cố của Biệt Phái và thái độ lầm lạc của Hêrôđê. Ngày nay, Lời Chúa cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng bị lây nhiễm thói xấu thời nay, như tự do luyến ái, thụ hưởng, các tệ nạn xã hội, ngừa thai, phá thai . . .

3.Sống Lời Chúa: Bậc cha mẹ hãy đề phòng con cái mình khỏi lây nhiễm những thói xấu đang diễn ra chung quanh.

4.Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết dùng mắt để thấy, dùng tai để nghe và dùng trí để hiểu ý nghĩa của Lời Chúa. Amen.

 

Trả lời