Đức Thánh Cha tiếp kiến chung Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung Năm Thánh Lòng Thương XótVATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung sáng 12-11-2016, dành cho hơn hơn 40 ngàn tín hữu hành hương, ĐTC đề cao khía cạnh bao gồm của lòng thương xót, và mời gọi các tín hữu mở rộng vòng tay đón nhận mọi người.

Đây là buổi tiếp kiến chung đặc biệt cuối cùng vào ngày thứ bẩy, mỗi tháng một lần, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Trong bài huấn dụ, ĐTC đã nói về đề tài ”Lòng Thương Xót và sự bao gồm”: Trong ý định yêu thương của Thiên Chúa, Chúa không muốn loại trừ một ai, nhưng muốn bao gồm tất cả. Ví dụ, nhờ bí tích rửa tội, Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái trong Chúa Kitô, trở thành những chi thể của thân mình Ngài là Giáo Hội. Và các Kitô hữu chúng ta được mời gọi theo cùng một tiêu chuẩn như vậy: Lòng thương xót chính là cách thức hành động, qua đó chúng ta bao gồm những người khác trong cuộc sống của chúng ta, tránh co cụm vào mình trong những an ninh ích kỷ”.

Giải thích lời Chúa Giêsu mời gọi: ”Hỡi các con là nhưng người mệt mỏi và bị áp bức, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ bổ sức cho các con” (Mt 11,28), ĐTC nói: Không ai bị loại trừ khỏi lời kêu gọi ấy vì sứ mạng của Chúa Giêsu là biểu lộ cho mỗi người tình yêu của Chúa Cha. Chúng ta có nhiệm vụ mở rộng con tim, tín thác nơi Chúa Giêsu và đón nhận sứ điệp yêu thương này, sứ điệp làm cho chúng ta đi vào mầu nhiệm cứu độ”.

ĐTC nhận xét rằng: ”Khía cạnh bao gồm này của lòng thương xót được biểu lộ qua sự mở rộng vòng tay để đón tiếp, không loại trừ, không xếp loại người khác theo giai tầng xã hội, ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo: trước mặt chúng ta chỉ có những người cần yêu mến như Thiên Chúa đã yêu mến”.

”Bao nhiêu người mệt mỏi và bị đè nén chúng ta đang gặp ngày nay! Trên đường, trong các công sở, nơi các phòng khám bệnh.. Cái nhìn của Chúa Giêsu đặt trên mỗi khuôn mặt ấy, kể cả qua đôi mắt của chúng ta. .. Tin mừng kêu gọi chúng ta hãy nhận ra trong lịch sử nhân loại ý định của Chúa thực hiện một đại công trình bao gồm; công trình này hoàn toàn tôn trọng tự do của mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi dân tộc, kêu gọi tất cả mọi người họp thành một gia đình anh chị em trong sự công chính, trong liên đới, hòa bình, và là thành phần của Giáo Hội, Thân Mình của Chúa Kitô”.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Trong sự khiêm tốn và đơn sơ, chúng ta hãy trở nên những dụng cụ lòng thương xót bao gồm của Chúa Cha. Mẹ Giáo Hội nới rộng trong thế giới vòng tay bao la của Chúa Kitô đã chết và sống lại. Cả quảng trường thánh Phêrô này, với những hàng cột cũng biểu lộ vòng tay ấy. Chúng ta hãy để cho mình can dự vào động tác bao gồm tha nhân, để làm chứng về lòng thương xót mà Thiên Chúa đã và đang đón nhận mỗi người chúng ta”. (SD 12-11-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời