Ngày 13.11.2016: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XXXIII TN: 13. 11. 2016

Lc 21, 5 – 19

Ngày 13.11.2016: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Vì Danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét” . (Lc 21,17).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu nói thật cho các môn đến biết ngày  ấy  cánh  chung  xảy  ra  kinh  khủng.  Ở đây Chúa Giêsu đề cập đến sự bắt bớ những người tin vào danh Ngà Vì thế, trước sự kiện ấy, đòi hỏi mỗi người phải giữ vững niềm tin. Thực tế trong lịch sử Giáo hội khi đối diện với những truy lùng, tra tấn của giới cầm quyền thì nhiều người đã chối đạo. Hơn thế nữa, trong gia đình: “ cha mẹ, anh em, bạn bè sẽ tố cáo các con”. Đó là trường hợp những người thân trong gia đình cản trở nhau sống Tin Mừng. Nỗi đau tinh thần và thể xác sẽ giầy vò. Điều đó dễ khiến người ta dễ dàng nản chí.  Dù  thế  nào  đi  nữa,  chúng  ta vững tin  rằng có Chúa sẽ nâng đỡ ta trong những nghịch cảnh ấy. Hãy đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa vì Ngài hứa với  chúng ta rằng “ Dù  một  sợi tóc  trên  đầu  cũng không mất đâu ” .

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh vì Nước Trời.

4. Lời nguyện: Ly Chúa, xin cho con can đảm chấp nhận những bách hại để làm chứng cho Chúa. Amen.

Trả lời