Đức Thánh Cha viếng thăm làng SOS ở Roma

 

Đức Thánh Cha viếng thăm làng SOS ở RomaROMA. Chiều ngày 14-10-2016, ĐTC đã đến thăm làng SOS ở Roma, gồm 5 nhà đón tiếp các trẻ em gặp khó khăn, theo sự giới thiệu của các dịch vụ xã hội và tòa án.

Cuộc viếng thăm của ĐTC diễn ra trong khuôn khổ: một tháng 1 lần một công việc từ bi thương xót trong Năm Thánh.

Mỗi nhà trong làng SOS đón nhận tối đa 6 trẻ nam và 6 trẻ nữ cho đến 12 tuổi, cùng với một bà mẹ chịu trách nhiệm. Làng được phối trí để có thể theo dõi và nâng đỡ các trẻ em trong giai đoạn tăng trường, đồng hành với các em như một gia đình thực sự. Các trẻ em được dẫn đến trường học, tham gia các sinh hoạt giáo xứ, và chơi thể thao. Những chuyên gia, hoặc thường trú hoặc ngoại trú, hoạt động tại Làng SOS theo dõi các trẻ em trong nhiều năm trời, góp phần tạo nen những quan hệ bền vững.

Trong cuộc viếng thăm, ĐTC đã được hướng dẫn gặp gỡ các em và thăm các nơi sinh hoạt, kể cả một sân bóng đá nhỏ và một công viên khác. Các em chỉ cho ngài thấy phòng và các đồ chơi. Ngài nghe các em kể chuyện và cũng dùng một bữa ăn nhẹ với các em. (SD 14-10-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

 

Trả lời