Ngày 17.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C

THỨ HAI: 17-10-2016

Lc 12, 13 – 21

 

Ngày 17.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “  Anh  em  phải  coi chừng,  phải  giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu ”. (Lc 12, 15).

2. Suy Niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc hai anh em tranh chấp  gia tài,  không thỏa đáng nên  nhờ Chúa  Giêsu  can  thiệp.  Nhân  dịp  này,  Chúa  dạy  dân chúng đừng ham mê của cải đời này quá đáng vì của cải không phải là nguồn mạch sự sống mà Thiên Chúa mới là nguồn mạch sự sống. Hơn nữa, của cải vật chất có sức lôi cuốn mạnh mẽ làm cho người ta dễ dàng đi đến chỗ ích kỷ và tìm hưởng thụ để thỏa mãn mọi khoái lạc trần thế. Chúa Giêsu không ngăn cấm chúng ta làm giàu, vì của cải cần thiết cho đời sống, đồng thời khi nỗ lực làm giàu là chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho trái đất sinh nhiều hoa lợi để phục vụ nhân loại. Nhưng Chúa chỉ cảnh giác chúng ta phải biết sử dụng của cải vật chất để làm giàu cho sự sống đời đời.

3. Sống Lời Chúa: Hãy sống công bằng và bác ái.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn trong tư thế sẵn sàng ra trước tòa phán xét của Chúa bất cứ lúc nào, đừng giống tên phú hộ trong Tin Mừng ngủ quên trong của cải. Amen.

 

Trả lời