Video: Thánh lễ tạ ơn Vĩnh khấn (2016)

 

Video: Thánh lễ tạ ơn Vĩnh khấn (2016)Trong bài chia sẻ Tin mừng, cha Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn cuộc đời của Mẹ Maria gói gọn trong hai chữ “Xin vâng”, Mẹ phó thác mọi sự xếp đặt của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình mà không mảy may băn khoăn, đến khi sinh ra và nuôi dạy Chúa Giêsu; tới khi chứng kiến cái chết của con trên thập giá cũng một lòng “Xin vâng”.

Cuối Thánh lễ, thầy Nicolas dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ hồng ân trên thầy bao năm qua; Thánh lễ tạ ơn chung với dịp mừng kim khánh của quý soeur như là một lời động viên để thầy vững tin bước tới cùng trong đời thánh hiến.

Thầy cũng xin được tri ân Tỉnh Dòng, quý cha quý thầy trong Tu viện đã đón nhận và nâng đỡ thầy trong đời sống và ơn gọi. Tri ân Hội đồng mục vụ và các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ luôn động viên, nâng đỡ và tổ chức thánh lễ đặc biệt hôm nay.

Video: Thánh lễ tạ ơn Vĩnh khấn (2016)

Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria ban cho thầy luôn kiên vững, an vui trong ơn gọi thánh hiến cho Chúa, luôn là “học trò giỏi” của Mẹ luôn sống tinh thần vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong đời sống và sứ vụ loan báo Tin Mừng bình an (trích Bản tin).

 

 

 

 

Trả lời