Ngày 19.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

THU: 19.08.2016

Mt 22, 34 – 40

 

Ngày 19.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí  khôn  và  “  yêu  người  thân  cận  như chính mình ” . (Mt 22, 37-39)

2. Suy Niệm: Mến Chúa và yêu người như là hai mặt của một lề luật tình yêu mà chính Đức Kitô đã sống và rao giảng. Tất cả lề luật của Môisê và ngôn sứ cũng tùy thuộc vào hai điều đó. Trong cựu ước, việc yêu người cũng được đề cao nhưng vẫn còn giới hạn; chỉ yêu những người thân cận có liên hệ huyết nhục, có cùng tôn  giáo  hay có  cùng một  quốc gia. Còn trong tân  ước,  Chúa  Giêsu  đã  mở  rộng việc yêu người  ra cho hết mọi người không loại trừ bất cứ ai kể cả kẻ thù. Và chính Chúa Giêsu cũng đã thực hiện điều đó trong suốt cuộc đời Ngài và trước khi chết trên thánh giá,  Ngài  đã  xin  Chúa  Cha  tha  cho  những kẻ  đóng đinh Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Hãy yêu thương kẻ thù mình.

4. Cầu nguyện:Ly Chúa Giêsu! Xin ban cho con tình yêu của Chúa để con có thể yêu Chúa, yêu người cách trọn vẹn như Chúa yêu con. Amen.

 

 

 

 

Trả lời