Ngày 18.08.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 18. 08. 2016

Mt 22, 1-14

 

Ngày 18.08.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Nhà vua bảo đầy tớ: “ Tiệc đã sẵn sàng rồi,  mànhững  kẻ  được  mời  lại  không  xứng đáng ” (Mt 22,8).

2. Suy niệm: Chúa luôn tha thiết kêu mời mọi người đến với bàn tiệc Nước Trời, nhưng con người không để ý tới hay khước từ những lời mời gọi ấy, vì những quyến rũ trần gian đã lôi kéo và chinh phục lòng họ. Những kẻ không xứng đáng dự tiệc trong Nước Chúa là những người ham mê của cải trần gian, thích danh vọng, ích kỷ, kiêu căng, biếng trễ, dị đoan, dâm ô …. . Như thế thì họ là những người “ không xứng đáng ” với Nước Trờ  Qua  hình  ảnh bài dụ ngôn chúng ta hãy luôn sẳng sàng thức tỉnh và sống trung thành với niềm tin của mình.

3. Sống Lời Chúa: Giữ  mình khỏi  những dính bén trần tục

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hăng hái trong việc chu toàn bổn phận hằng ngày và luôn khao khát tới ngày được vào dự tiệc cưới ở Nước Trờ Amen.

 

 

 

 

Trả lời