Mừng quý thầy lặp lại lời khấn

Trong số quý thầy lặp lại lời khấn hôm nay,

có thầy Phê rô Hà Anh Tiến, thuộc tu viện Alberto.

Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cách riêng cho thầy

Hôm nay, hòa cùng niềm vui của Giáo hội và toàn dòng Giảng thuyết, Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp long trọng mừng lễ kính thánh tổ phụ Đa Minh. Trong thánh lễ này, 19 anh em thuộc Tu viện Mân Côi và Anbêtô lặp lại lời khấn. Tu viện cũng mừng kỷ niệm 44 năm ngày thụ phong linh mục của cha Giuse Nguyễn Văn Luật và 40 năm ngày khấn dòng của cha Giuse Nguyễn Tất Trung.

Mừng quý thầy lặp lại lời khấn

Cha Đại diện Giám tỉnh Vinh sơn Phạm Xuân Hưng chủ tế Thánh lễ và nhận lời khấn. Cha Bề trên tu viện Mân Côi, quý cha giáo và quý cha thuộc tu viện Mân Côi đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, cha Đại diện Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội thánh Đa Minh. Cha nhắn nhủ anh em sắp tuyên khấn và cộng đoàn trung thành với tinh thần của thánh phụ, hăng say phục vụ Tin mừng.

Mừng quý thầy lặp lại lời khấn

Trong bài giảng, cha nhắc lại tinh thần từ bỏ của người môn đệ theo Chúa, biết chọn việc phục vụ Nước Trời làm ưu tiên hàng đầu. Việc rao giảng Tin mừng chắc chắn sẽ gặp khó khăn thử thách, nhưng tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa, sứ giả Tin mừng đích thực sẽ nhận được vòng hoa chiến thắng. Thánh phụ Đa Minh là gương mẫu cho chúng ta trong việc từ bỏ mọi sự để phục vụ Tin mừng, dù ngài cũng gặp không ít khó khăn. Là con cái cha thánh, chúng ta ý thức sứ vụ loan báo Tin mừng mà Chúa và Giáo hội trao phó.

Mừng quý thầy lặp lại lời khấn

Tiếp đó là nghi thức tuyên khấn. Sau lời cầu nguyện, từng khấn sinh tiến lên, đặt tay trên sách Hiến pháp trong tay cha Đại diện Giám tỉnh, để tuyên khấn.

Cuối thánh lễ, cha Bề trên Tu viện thay lời cho anh em khấn sinh và anh em trong Tu viện Mân Côi cám ơn cha Đại diện đã đến chủ tế lễ kính thánh phụ và nhận lời khấn của anh em.

TTHV

Mừng quý thầy lặp lại lời khấn

Trả lời