Ngày 10.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 10. 08. 2016

Ga 12, 24 – 26

 

Ngày 10.08.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

1Ghi nhớ: Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó” (Ga 12,25).

2.Suy niệm:  Mạng sống mình được hiểu là sự sống đời này và tất cả những gì liên quan đến nó như: tiền tài, danh vọng, thú vui… còn chữ “yêu” và “ghét” ở đây mang ý nghĩa  tương đối:  yêu  có  nghĩa  là “bám chặt”; ghét có nghĩa là “từ bỏ”. Chúa mời gọi ta từ bỏ cái  tạm  thời  chóng qua, để  mong đạt được cái vĩnh cửu, đời đời, đó là chính Chúa. Là kitô hữu, chúng ta sẽ được sống muôn đời với Chúa khi dám từ bỏ, biết chết đi cho tội lỗi. Tuy nhiên, có người từ bỏ tiền bạc mà  không  từ  bỏ  ý  riêng,  có  người  từ  bỏ  nhiều  mà không từ bỏ tất cả. Tất cả vẫn còn đó! Mùa Chay mời gọi tôi phải từ bỏ những gì ? Hiện giờ cái gì đang trói buộc tôi?

3.Sng Lời Chúa: Quyết tâm từ bỏ một tật xấu và tập luyện một nhân đức.

4.Cầu  nguyện: Ly  Chúa,  Chúa  là  mẫu  gương  cho con về sự từ bỏ. Xin Chúa giúp con biết từ bỏ những sự dính bén đời này và quyết tâm theo Chúa. Amen.

 

Trả lời