Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

 

Thứ bảy ngày 28/05/2016 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, giám tỉnh – Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dâng Thánh lễ Trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp Lễ cho 18 thầy trong Tỉnh Dòng. Trong đó có 14 thầy lớp Triết II thuộc Học viện Đa Minh – Tu viện Rất Thánh Mân Côi và 4 thầy thuộc Tu viện Thánh Anbetô Cả.

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

Trước khi được lãnh nhận Thừa tác vụ, các thầy đã có những giờ học hỏi về tác vụ Đọc sách và Giúp lễ trong cử hành Phụng vụ, cách thế thi hành nhiệm vụ này trong Giáo Hội theo Tông thư “Ministeria Quaedam” của Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI ban hanhf năm 1973. Phận vụ Giúp lễ và Đọc sách xem ra là điều rất quen thuộc trong đời sống cử hành Phụng vụ của các thầy, nhưng để có thể hiểu rõ hơn cũng như thực hành trong thực tế thì không phải ai cũng có thể hiểu cách thấu đáo. Chính vì thế việc học hỏi, tìm hiểu trước quả là điều rất hữu ích để các thầy có thể chu toàn phận vụ một cách đúng đắn và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng không những cho cộng đoàn tín hữu mà cả cho chính bản thân.

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

Thánh lễ được cử hành vào lúc 5h 30, tại nguyện đường Tu viện Rất Thánh Mân Côi trong bầu khí trang nghiêm và thân tình huynh đệ giữa các anh em trong Tỉnh Dòng.

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016 Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016
Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016 Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

Trong bài giảng cha Giám tỉnh Giuse đã chia sẻ cho anh em biết về việc bãi bỏ việc cắt tóc và 4 chức nhỏ sau công đồng Vaticanô II, riêng hai chức Đọc sách và Giúp lễ được đổi thành tác vụ. Mặc dù đây chỉ là một tác vụ nhỏ trong Hội thánh nhưng ý nghĩa thâm sâu và thiêng liêng của nó đòi hỏi người thi hành phải sống cách nhiệt thành hơn qua việc phục vụ thân mình Chúa Giê-su là Hội thánh, cũng như sống thánh thiện với những ơn thánh của Chúa hầu xứng đáng là những người công bố Lời Chúa và là người trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn tín hữu.

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

Sau khi kết thúc bài giảng cha Giám tỉnh đã trao sách Kinh Thánh và bình đựng Mình Thánh Chúa cho các Thầy lãnh tác vụ Đọc sách – Giúp lễ. Các thầy chính thức là những thừa tác viên ngoại thường trong tác vụ Đọc sách và Giúp lễ. Thánh Lễ trao tác vụ kết thúc trong niềm vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa của các thầy, cùng với lòng kính mến Đức mẹ Mân côi.

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016 Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016
Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016 Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

Nguyện chúc quý thầy nhận Tác vụ hôm nay, cách riêng quý thầy thuộc tu viện Alberto Cả – giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông sống mầu nhiệm Thánh Thể cách sốt sắng và thực thi Tác vụ cách nghiêm trang, hầu mang lại nhiều ơn phúc cho bản thân và cộng đoàn.

Hoàng Nguyên, OP

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

Thánh Lễ trao Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ 2016

 

Trả lời