Ngày 30.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

THỨ HAI.30.05.2016

Mc 12, 1 – 12

Ngày 30.05.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Có  người  kia  trồng  được một vườn nho; ông rào ông cho ta điền canh tác rồi trẩy đi xa” (Mc 12,1).

2. Suy niệm : Người chủ vườn vừa trông nho xong thì lặng lẽ đi phương xa, ông để lại cả vườn nho cho tá điền thuê. Điều này nói lên ông chủ rất là tín nhiệm các tá điền nên ông sẳn sàng trao vườn nho mà không chút nghi ngờ. Cũng vậy Thiên Chúa luôn tín nhiệm mỗi  người  chúng  ta,  Ngài  đã  trao  cho  chúng  ta  cả vườn nho của mình đó là: khả năng,  địa vị, phương tiên sống…Nếu chúng ta là một tá điền tốt của Chúa thì chúng ta phải sinh lợi với những gì mà Thiên Chúa đã ban. Thiết  nghĩ  mỗi  người  chúng ta hãy suy nghĩ lại xem tôi đang sống như một tá điền nào?

3. Sống lời  Chúa:  Hãy  sống  và  làm  hết  khả  năng mình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết tận dụng hết những hồng ân Chúa ban để con có thể mưu ích cho mình và cho người khác. Amen

Trả lời